Missie en visie

Er is steeds meer noodzaak voor volwassenonderwijs, gezien de tekorten aan vakmensen in de branche. Binnen de branche is sprake van ontgroening en vergrijzing. De toevoer vanuit het initiële onderwijs is lang niet altijd meer afdoende. Het stimuleren van leven lang ontwikkelen (LLO) initiatieven kan hiervoor een uitkomst bieden.

Vanuit OCW liggen de beweegredenen om LLO initiatieven te stimuleren in het feit dat het “steeds belangrijker is dat mensen breed inzetbaar zijn, zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of de overstap naar een andere sector kunnen maken”.

De missie van HMC cursus en training is daarom als volgt:

HMC cursus en training is dé vakopleider voor de branches en biedt kwalitatief hoogwaardige, flexibele en innovatieve opleidingen die aansluiten bij de behoeftes vanuit de praktijk.

Hierbij hoort de volgende visie:

HMC cursus en training wil een post-initiële onderwijsinstelling zijn waar alumni, vakmensen en mensen met een affiniteit met het vak naar blijven terugkeren en zich zo hun leven lang blijven ontwikkelen.