Managementopleiding Industrieel bouwen met hout

Verschillende locaties in het land ■

Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout in het kort

Wat? 1.5 jarige managementopleiding Industrieel bouwen met hout
Waarom? Voor als je als professional binnen de branche een gedegen basis nodig hebt om een managementrol te gaan bekleden
Waar? Verschillende locaties in het land
Wanneer? De opleiding start oktober 2022
Hoeveel? Kosten €7.750 excl. BTW, inclusief boeken, lesmateriaal, overnachtingen met diner

Wat leer ik precies tijdens deze opleiding?

De opleiding geeft een brede inkijk in die zaken waar men op managementniveau mee te maken krijgt. Variërend van onderwerpen over productieautomatisering en procesoptimalisatie, over wet- en regelgeving, maar vooral managementaspecten als personeel en organisatie, financiën, moderne marketing, businessmodellen, innovatie, duurzaamheid en ketensamenwerking komen uitgebreid aan de orde. Cursisten kunnen door middel van de opleiding hun kennis vergroten en de vaardigheden aanscherpen die zij nodig hebben om een vooraanstaande managementfunctie te vervullen binnen een moderne hedendaagse industrie.

Docenten en trainers

De opleiding wordt verzorgd door 15 gerenommeerde docenten en trainers met kennisniveau HBO/WO of trainers die vanuit hun eigen ervaring en visie deelnemers in de spiegel laten kijken van het hedendaagse bedrijfsleven. Een opleidingscoördinator zorgt voor een optimale begeleiding van de leerlingen.

 Gastsprekers en excursies

Met regelmaat worden gastsprekers uitgenodigd die, vanuit de eigen branche of juist andere branches, hun kennis delen om het blikveld te verbreden. Een aanvullende excursie maakt daar soms deel van uit. De deelnemers zullen worden betrokken bij de keuze van de gastsprekers.

26 Studiedagen verdeeld over 2 jaar

De opleiding bestaat in totaal uit 26 studiedagen (ruim 60 dagdelen), die zijn verdeeld over een periode van 1,5 jaar, zodat deze opleiding ook voor mensen met een drukke baan goed is te volgen. De opleiding is georganiseerd in vier blokken die elk weer uit meerdere onderdelen zijn opgebouwd. Tijdens een blok wordt een actueel hoofdthema, dat aansluit bij de technische- en bedrijfskundige aspecten van een modern bedrijf, behandeld.

Ieder blok omvat 6 tot 9 studiedagen, die verdeeld over de periodes ‘september tot november’ en ‘februari tot april’ plaats vinden. De studiedagen betreffen altijd 2 aaneengesloten dagen en wel op een vrijdag en een zaterdag.

Studieblokken: thematische indeling

Industriële houtverwerking

 • Kennismaking en introductie
 • Kennis van hout, materialen en de innovaties
 • Normen, wet- en regelgeving – NL en EU
 • Bouwdelen en detaillering
 • Productie, robot- & automatisering

In de module Industriële Houtverwerking ligt het accent op het product, het hout en de materialen. Actuele ontwikkelingen rond wet- en regelgeving worden behandeld en ook de detaillering en productie binnen de timmerindustrie. Thema’s als onderhoudsarm, duurzaam en luchtdicht bouwen en innovaties op het gebied van materialen, producten en productie komen aan bod.

Management

 • Persoonlijk management
 • Management, personeel & organisatie
 • Financieel management

De module Management is opgesplitst in twee delen. Op basis van vakken zoals ook gegeven worden op Fontys Hogeschool gaan we dieper in op financiële- en organisatiekennis. Het eerste deel gaan deelnemers aan de slag met persoonlijke beïnvloedingsvaardigheden. Deelnemers worden, door middel van intensieve oefeningen, meer bewust van eigen handelen en getraind op effectieve communicatie.

Procesoptimalisatie

 • Projectmatig werken
 • Strategisch inkopen
 • Bedrijfsprocessen optimaliseren met LEAN en QRM

Hoe optimaler de bedrijfsprocessen verlopen, hoe beter het eindresultaat. In de module procesoptimalisatie laten docenten/trainers zien welke logistieke basisprincipes ten grondslag liggen aan succesvolle bedrijfsprocessen. Ook gaat men in op strategische besluitvorming bij inkoop en wordt ingegaan op de kritische succesfactoren bij een projectmatige aanpak.

Strategie & Marketing

 • Strategische marketing
 • Businessmodel en ondernemingsplan
 • Positie in de bouwkolom
 • Innoveren van product- en diensten
 • Duurzaam ondernemen
 • Eindopdracht, presentatie en diplomering

Tijdens de module Strategie en Marketing ligt de focus op het proactief inspelen van een bedrijf op ontwikkelingen in de markt, via marketing, innovatie, ketensamenwerking, businessmodellen en duurzaamheid. Deelnemers leren over de laatste ontwikkelingen en nieuwste tools. Als eindopdracht vertalen de deelnemers het geleerde naar succesvolle oplossingen binnen het eigen bedrijf.

Blijvend netwerk

In de opleiding zijn aan het begin van ieder thematisch blok steeds twee lesdagen inclusief een overnachting. Zo kunnen deelnemers elkaar beter leren kennen (ook buiten de lesuren).Het netwerk van gelijkgestemden, dat zo ontstaat, is ook in de dagelijkse praktijk heel nuttig. Cursisten die ver moeten reizen kunnen tijdens de andere studieblokken een overnachting bijboeken. Deze extra overnachting is niet bij de prijs inbegrepen.

De brede kennismaking met docenten, gastsprekers en instellingen en organisaties, biedt deelnemers tevens een riante mogelijkheid om ingangen te creëren naar instanties en instellingen en daarmee zijn/haar netwerk aanzienlijk te verbreden.

Toetsing en diplomering

Alle onderdelen bevatten toetsmomenten, die veelal zijn gericht op het vertalen van de eigengemaakte kennis naar het eigen bedrijf. Deze variëren van opzet: de deelnemer maakt (huiswerk)opdrachten, werkt cases uit of neemt deel aan groepsgewijze uitwerkingen tijdens de lesdagen. De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht en een eindpresentatie.

De opleiding wordt begeleid door een examencommissie. Zij stelt de toetsen, opdrachten en eventuele vrijstellingen vast en houdt toezicht op de examinering. Ook vormt zij een klankbordgroep bij het vernieuwen en actualiseren van de opleiding, zodat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en management in de opleiding worden meegenomen.

Telkens wanneer een deelnemer een onderdeel heeft afgerond, ontvangt hij/zij daarvoor een beoordeling. Indien een onderdeel niet voldoende is beoordeeld, wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld zich te verbeteren tot het inhoudelijk voldoet. Nadat de deelnemer alle onderdelen met een voldoende heeft afgerond en de eindopdracht met presentatie succesvol heeft voltooid, ontvangt hij/zij het branche-erkend diploma ‘Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout’.

Is deze opleiding geschikt voor mij?

De Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout is bedoeld voor iedereen die een volgende stap in zijn carrière wenst te zetten. Te denken valt dan aan afgestudeerde MBO-ers (niveau 4) en HBO-ers die hun blikveld willen verruimen en die willen doorgroeien naar een hogere functie. Jonge talentvolle mensen die van buiten de branche komen en meer specifieke managementkennis over industrieel bouwen met hout willen opdoen. Werkvoorbereiders die zich verder willen ontwikkelen op managementniveau. Zonen of dochters die in de voetsporen van hun ouders willen treden, en daarvoor meer managementbagage nodig hebben. De opleiding is ook voor hen, die al een functie op managementniveau vervullen en behoefte hebben aan aanvullende kennis of verdieping. Samengevat is de opleiding voor iedereen die wil bouwen aan een gezond toekomstperspectief binnen een uiterst aantrekkelijke branche: industrieel bouwen met hout.

De opleiding is wordt in samenwerking met de NBvT gegeven maar is niet alleen bedoeld voor leden van de NBvT. Integendeel. De Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout is een (open) opleiding voor iedereen die een mooie toekomst binnen hout en de bouw na streeft. We willen juist jongeren en ieder ander met ambities met een MBO of HBO-opleiding oproepen, om zich via deze aansprekende opleiding te verzekeren van een gedegen toekomst binnen de sector. De opleiding verbindt de theorie met de laatste inzichten in de praktijk en biedt deelnemers de mogelijkheid zich inhoudelijk te verbreden. Voor deelname aan de opleiding is een MBO niveau 4 vereist.

Subsidiemogelijkheden

Een belangrijk advies voor bedrijven die de CAO Timmerindustrie volgen: Neem voor aanvang van de opleiding contact op met SSWT over de subsidiemogelijkheden en/of een aanvullend gelijktijdig loopbaantraject voor de persoonlijke begeleiding.

Wat is de groepssamenstelling?
Elke opleidingsgroep bestaat uit minimaal 14 en maximaal 16 deelnemers. We streven er naar minimaal iedere twee jaar een groep te starten. Er kunnen maximaal twee deelnemers per bedrijf per lichting deelnemen.

Vragen? Kijk eens op onze FAQ pagina of neem contact met ons op. Onlangs is er ook een artikel in het vakblad Houtwereld verschenen over deze opleiding. Je kunt deze hier lezen.